Våra fiskar! 


Harren (Thymallus thymallus)
Harren, den i särklass mest populära flugfisken i fjälltrakterna! Harren har insekter som huvudsaklig föda under hela sitt liv, vilket gör den ytterst lämplig som flugfisk. Harrens vana att äta insekter hindrar den inte att ibland göra avsteg och äta t ex småfisk. De största fångade Harrarna i Sverige har således tagits på spinnare. Under ett flugfiskefänge i Harraure fick Pär Lundström en Harr som kalasat i sig en Fjällämmel?! Tydligen en dålig dag att ta sin årliga simtur… 
Harrbeståndet är bra i hela Laisälven, men snittvikten är, av olika anledningar, högre på Björklidensträckan. I dagsläget är vikter överstigande ett kilo högt var man än fiskar, och ur den aspekten är Björkliden att betrakta som ett trofévatten. Det fångas årligen ett flertal sådana bjässar. Obekräftade uppgifter antyder vikter upp emot tre kilo, men den största verifierade flugfiskefångade Harren togs av Kjell Wallström och vägde 1790 gram! Harren i Laisälven blir könsmogen vid 3 års ålder (ca 25 cm) och leker första gången på våren ett år senare, alltså vid 4 års ålder. Harrens längd är då runt 30 cm. Minimimåttet i dagsläget är 40cm, så för att skydda återväxten får man inte behålla en Harr med längd understigande 40 cm. 


Öring (Salmo trutta)
Om harren är strömmen drottning är öringen definitivt kungen! Öringen är som enda predator av betydelse ytterst viktig för den biologiska balansen i Laisälven. Den har varit hårt decimerad av fritidsfiske, och även om den återhämtat sig rejält under det senaste decenniet har återhämtningen gått långsamt. Det pågår för närvarande ett femårigt fiskevårdprojekt i Laisälven med syfte att stärka stammen till en nivå där den klarar reproducera sig själv fullt ut. Den går i tidig ålder över från insektsdiet till större bytesdjur såsom Sik, men återfaller ofta till att äta insekter, särskillt vid stora kläckningar av vissa nattsländor. Det är dock inte vanligt att man fångar stora öringar på fluga. Den största flugfångade örigen i Björkliden fångades 2008 och vägde hela 3750gram! Den största fångad på spinn vägde 6,5 kg, och fångades av Åke Åström, Sorsele.
Öringen är som sagt viktig för den ekologiska balansen, och inte heller helt återhämtad än och bör alltid återutsättas, åtminstone tills projektet är utvärderat. Minimimåttet är i dagsläget 40 cm och baglimit är max 1st/dygn. Sik 
Siken är helt klart underskattat som sportfisk! Det är den absolut svåraste fisken att fånga i vårt system! I Laisälven är den av mycket hög kvalitet och en utomordenlig måltid. Halstrad sik är svårslaget! Storleksmässigt står den sig väl i konkurrens med harr och öring. Vikter runt 2 kg är vanligt, och de hittills största vägde 5,5 kg, och fångades av Adina Granström. Vi fiskar en del sik med nät i syfte att ge större livsrum åt harr och öring, men förhoppningen är att vi inom kort inte längre ska behöva göra det mer. 


Andra arter
Gädda finns, men populationen är så liten att den saknar betydelse. En av våra gäster satsade helhjärtat på gäddfiske, och fick en. Det tog honom tio år! Lake finns också, en hel del, men den är i stort sett omöjlig att fånga på fluga. Röding finns egentligen inte alls här, men ändå fångas det ett par stycken varje år.
LAX: Förekomsten av Lax i Laisälven är under debatt. Det har fångats vuxen Lax i Laisälven och även i Björkliden, men många har nog identifierat dem som havsvandrande Öring. Före sportfiskeeran brydde man sig inte om att skilja på arterna så noga. Vi får regelbundet rapporter om fångad laxsmolt. Vi har ett önskemål om fotodokumentation av fiskar man tror är Lax eller laxsmolt, då vi behöver tillförlitliga bevis. Lax finns i Vindelälven och det finns inga hinder för den att gå upp i Laisälven.