Välkommen till Björkliden och Laisälven!

Ända sedan tidigt 40-tal har sportfiskare letat sig hit till oss, lockade av den sköna naturen och det goda fisket. Björkliden ligger avlägset, Arjeplog är ju centralt endast på så sätt att det är lika ohyggligt långt till allt annat. Trots det är det många som letar sig hit. Troligen har Ni hört talas om oss av någon fiskebroder/syster, eftersom det är den enda marknadsföring vi tidigare använt oss av; Nöjda gäster som för sin förnöjelse vidare. Detta är på gott och ont. Fördelen är att det fungerar som en garanti, både för oss och för Er. Har ni letat Er hit vet vi att Ni har en sund syn på flugfiske, våra sedan tidigare nöjda gäster vill vara det även i fortsättningen. Ni i Er tur vet att fisket är bra, fisken finns där och det är upp till Er att fånga den. Ni vet också att Ni kommer att träffa människor med vilka Ni delar inte bara fritidsintresse utan också inställning till sysselsättningen.

En önskan om fiskelycka!

Kjell Wallström


Fiskekort och fiskeinformation

Fiskesäsongen pågår från 15 juni fram till den 31:a augusti. Vi upplåter fritidsfiske mot fiskekort i vår del av Laisälvens huvudfåra och i sjön Miertik. I övriga bäckar, tillflöden och tjärnar är allt fiske förbjudet, även C&R. Fiskekort kan endast köpas i Björkliden. Kortbetalning el Swish är ej möjligt. Förskottsbetalning i god tid innan ankomst är möjligt. Öppettiderna är mån-sön, 10-22. Kan man inte passa de tiderna måste man ringa i förväg eller fiska en annan dag.

Priser fiskekort
Dagskort 200kr
3-dagarskort 400kr
Veckokort 600kr
Fiske är tillåtet med högst ett handhållet flug- eller spinnspö samtidigt. Sk "långspö" är ej tillåtet. Fiske från båt är ej tillåtet, vilket inbegriper sk "flytring".
Fiske med mask eller andra levande beten, liksom doftpreparerade naturliga eller syntetiska beten, ej tillåtet!
Fisk som ej håller minimimåttet eller felkrokad fisk måste ovillkorligen återutsättas!
Max tre beten per spö samtidigt.
Minimimått Öring: 40cm
Minimimått Harr: 40cm
Övriga arter inget minimimått
OBS! "baglimit" för Öring o Harr: Totalt max 2 fiskar/dygn, varav högst en Öring! Outnyttjad baglimit kan inte sparas till nästa dag.
Övriga arter ingen begränsning.
På C&R-sträckan måste all fångad Öring och Harr ovillkorligen återutsättas, oavsett storlek.
Vi rekommenderar att hullinglösa krokar används på hela Björklidensträckan, även vid spinnfiske, då de underlättar återutsättning. Ej krav.
Vi avråder användande av flugspöklasser under 5 för att undvika onödigt lidande för fisken. Ej krav.
Vi reserverar oss mot felskrivningar och ändringar. De regler och priser som anges på plats i Björkliden är de som gäller.